Бидний тухай

НҮБ-ын Залуучуудын Зөвлөх Хороо (цаашид “НҮБ-ын ЗЗХ” гэх) нь НҮБ–аас Монгол Улсад хэрэгжүүлж байгаа бодлого, хөтөлбөрийн талаарх мэдлэг, ойлголтыг хүүхэд, өсвөр үеийхэн, залуучуудад хүргэх, мөн хөтөлбөрийн төлөвлөлт, хэрэгжилт, үнэлгээнд хүүхэд, залуусыг төлөөлөх, оролцоог хангах зорилготой НҮБ-ын дэргэдэх сайн дурын залуучуудын хороо юм.

Үүсгэн байгуулагдсан
2006 он

Гишүүдийн тоо:
15 гишүүн

Чиглэл:
Залуучуудын байгууллага

Тус хороо нь анх 2006 онд НҮБ-ын Хүн амын сангийн дэргэд байгууллагдаж байсан бөгөөд 2008 онд НҮБ-ын Залуучуудын Зөвлөх Хороо болон өргөжиж байгуулагдсан. НҮБ-ын ЗЗХ нь одоогоор хүүхэд, залуучуудын байгууллагын төлөөллөөс бүрдсэн 15 гишүүнтэйгээр Монгол дахь НҮБ–ын төрөлжсөн байгууллагууд, иргэний нийгэм болон төрийн байгууллагуудттай хамтран ажиллаж байна. НҮБ-ын ЗЗХ нь Монголын хүүхэд, залуучуудад хүрэх Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудын хэрэгжилтийг хангах, аливаа төсөл, хөтөлбөрүүдэд залуучуудын оролцоог нэмэгдүүлж, залуусын дуу хоолойг шийдвэр гаргах түвшинд хүргэхийг зорьдог.

Залуучуудын Зөвлөх Хорооны гишүүд

А.Одонтуяа

Зохицуулагч

Н.Мягмарсүх

Ерөнхий нарийн бичгийн дарга

Б.Анужин

Гишүүн

Г.Мишээлт

Гишүүн

Э.Сайнсанаа

Гишүүн

Г.Нандин-эрдэнэ

Гишүүн

А.Марал

Гишүүн

Ч.Дүүрэнжаргал

Гишүүн

С.Барсбаяр

Гишүүн

Б.Тэнгис

Гишүүн

Э.Мишээлт

Гишүүн

Г.Мандах

Гишүүн