Боломжууд

НҮБ-н Залуучуудын Зөвлөх Хорооны гишүүн сонгон шалгаруулалт зарлагдлаа!

НҮБ-н Залуучуудын Зөвлөх Хорооны гишүүн сонгон шалгаруулалт зарлагдлаа!

23/11/2020

Global Goals Program for Youth

Global Goals Program for Youth

30/08/2020

Let’s discuss at UN workshop

Let’s discuss at UN workshop

30/08/2020

НҮБ-75 Олон нийтийн хэлэлцүүлэг

НҮБ-75 Олон нийтийн хэлэлцүүлэг

20/05/2020