МЭДЭЭ

Мэдээ
03/09/2020

“#Дуусгалаа” аян: Коронавируст халдварын (КОВИД 19) үеэр хүнсний хаягдал нэмэгдсээр байна

Коронавирусийн цар тахлын улмаас дэлхийн олон оронд ердийн нөхцөл байдлын үед мөрдөж байсан эмх журам алдагдаж, амьдралын хэв маяг өөрчлөгдсөнөөс хоол хүнсний хаягдал нэмэгдэж  байна. Энэ үед та дараах зөвлөмжүүдийг…