НҮБ-н ЗЗХ-ноос зохион байгуулах Global Goals Program for Youth хөтөлбөр нь залуусд тогтвортой хөгжлийн зорилтуудын талаар цогц ойлголттой болох үүнд өөрийн хувь нэмрээ оруулахаар салбар бүрийн залуустай гар нийлэн ажиллах боломжийг олгох цогц хөтөлбөр юм.

Хэн хамрагдах боломжтой вэ?​
НҮБ-н зорилго, зорилтуудын хүрээнд ажиллах хүсэл эрмэлзэлтэй 16-24 насны Монгол улсын иргэн байна.​
Хөтөлбөрийн үргэлжлэх хугацаа​
Хөтөлбөр нь 9 сараас 5 сар хүртэл 9 сарын хугацаанд үргэлжлэх ба оролцогчоос 7 хоногт 5 хүртэл цагийг зарцуулах шаардлагатай.​

Meaningful​ volunteering​
Хөтөлбөр нь 16-24 насны 20-25 чадварлаг залуусын хүрээлэл үүсэх ба хөтөлбөрийн төгсөгчдийн уулзалт цаашид тогтмол болж байна. ​

Practice based​ Learning​
Хөтөлбөрт оролцогчдыг хөгжүүлэх сургалт, үйл ажиллагааг салбарын экспертүүдийг урьж тогтмол зохион байгуулна.​

Micro-Project​
Оролцогчид багт хуваагдан Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудын хүрээнд нийгмийн асуудлыг шийдсэн микро төслийг санаачлан ажиллана.​

Leave a Reply