1
1

Боломжууд

НҮБ-н Залуучуудын Зөвлөх Хорооны гишүүн сонгон шалгаруулалт зарлагдлаа!

НҮБ-н Залуучуудын Зөвлөх Хорооны гишүүн сонгон шалгаруулалт зарлагдлаа!

23/11/2020

Global Goals Program for Youth

Global Goals Program for Youth

30/08/2020

Let’s discuss at UN workshop

Let’s discuss at UN workshop

30/08/2020

НҮБ-75 Олон нийтийн хэлэлцүүлэг

НҮБ-75 Олон нийтийн хэлэлцүүлэг

20/05/2020

sgd17

Тогтвортой хөгжлийн зорилтууд

Тогтвортой Хөгжлийн Зорилт №1

Зорилго 1. Ядуурлын бүх хэлбэрийг эцэс болгох


Ядуурлын бүх хэлбэрийг эцэс болгох

Төсөл хөтөлбөрүүд

Global goals for youth program

Global goals for youth program

29/11/2020

Дуусгалаа аян

Дуусгалаа аян

29/11/2020

Model UNESCO Mongolia

Model UNESCO Mongolia

02/09/2020

Trilateral meetings

Trilateral meetings

02/09/2020

SDG Workshops

SDG Workshops

02/09/2020

Мэдээ мэдээлэл

Мэдээ
03/09/2020

“#Дуусгалаа” аян: Коронавируст халдварын (КОВИД 19) үеэр хүнсний хаягдал нэмэгдсээр байна

Коронавирусийн цар тахлын улмаас дэлхийн олон оронд ердийн нөхцөл байдлын үед мөрдөж байсан эмх журам алдагдаж, амьдралын хэв маяг өөрчлөгдсөнөөс хоол хүнсний хаягдал нэмэгдэж  байна. Энэ үед та дараах зөвлөмжүүдийг…

Бидний тухай

НҮБ-ын Залуучуудын Зөвлөх Хороо (цаашид “НҮБ-ын ЗЗХ” гэх) нь НҮБ–аас Монгол Улсад хэрэгжүүлж байгаа бодлого, хөтөлбөрийн талаарх мэдлэг, ойлголтыг хүүхэд, өсвөр үеийхэн, залуучуудад хүргэх, мөн хөтөлбөрийн төлөвлөлт, хэрэгжилт, үнэлгээнд хүүхэд, залуусыг төлөөлөх, оролцоог хангах зорилготой НҮБ-ын дэргэдэх сайн дурын залуучуудын хороо юм.

Үүсгэн байгуулагдсан
2006 он

Гишүүдийн тоо:
15 гишүүн

Чиглэл:
Залуучуудын байгууллага